Varstvo podatkov

Varstvo podatkov

Dobrodošli na spletno stran vrtnarstvo Valner . Zavzemamo za Vaše pravice glede zasebnosti na spletu in skrbi
za transparentnost tehnologij, ki jih uporablja. V skladu s členi 12, 13 in 14 Uredbe (EU) 2016/679 evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o zaščiti posameznikov na področju obdelave osebnih podatkov in
prostem pretoku takšnih podatkov in razveljavitvijo Direktive 95/46/ES (splošna uredba o zaščiti podatkov, v
nadaljevanju »Splošna uredba«), vam tu nudimo osnovne informacije o tem, kdo je zadolžen za obdelavo, kdo
prejme podatke (osebam, katerim se v skladu s pogodbo in zakonskimi predpisi posredujejo podatki), katere
osebne podatke obdelujemo ter za katere namene in koliko dolgo podatke hranimo. Vse osebne podatke
obdelujemo v skladu s Splošno uredbo, zakonom o izvajanju Splošne uredbe in drugimi veljavnimi predpisi.
Stanislav Valner s.p , Vodruž 1.a , 3230 Šentjur , DŠ SI14067919 v skladu s Splošno uredbo deluje kot vodja
obdelave, namen te politike zasebnosti pa je obiskovalce seznaniti s postopki zbiranja in obdelave osebnih
podatkov ter s splošnimi pogoji uporabe naše spletne strani.
 
 

ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO ZA RAZLIČNE NAMENE:

 

ZARADI NUDENJA STORITEV, KI STE JIH ZAHTEVALI

Pri naročanju izdelkov zbiramo podatke o vaši identiteti, kontaktne podatke, podatke za pošiljanje, podatke o
plačilu in druge podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo transakcije.

 

ZARADI IZPOLNJEVANJA NAŠIH ZAKONSKIH OBVEZNOSTI

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za izpolnjevanje davčnih, računovodskih in drugih zakonskih obveznosti,
ki so povezane s trgovanjem. Poleg tega vaše osebne podatke obdelujemo v primerih, ko to določa zakon ali
odločitev sodišča oziroma druga obvezujoča odločitev.
 

 

Z VAŠIM DOVOLJENJEM

V nekaterih primerih vas lahko prosimo za dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov.Poleg tega lahko v
nekaterih primerih prostovoljno posredujete osebne podatke, kot so: ime, kontaktni podatki (telefonska
številka, elektronski naslov in naslov), datum rojstva… .
Če ste mlajši od 16 let, osebnih podatkov ne smete posredovati brez dovoljenja ali odobritve staršev ali
skrbnikov.
Vaših osebnih podatkov ne bomo delili ali uporabljali za namene, ki niso opisani v te politiki zasebnosti, ne da bi
vas predhodno o tem obvestili in, ko je to potrebno, vam ponudili, da se odločite, ali lahko na ta način
uporabimo vaše osebne podatke.
 
 

VARNOST PODATKOV

Skrbimo za ustrezne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe, da bi zaščitili osebne podatke od nenamernega
ali nezakonitega uničenja, nenamerne izgube, izmenjave, nepooblaščenega razkritja ali dostopa. Žal noben
sistem zagotavljanja varnosti podatkov ne more biti 100 % varen. Tako vam kljub temu, da se trudimo zaščititi
vaše osebne podatke, ne moremo zagotoviti, da bodo vaši osebni podatki zaščiteni pred nepredvideno izgubo
ali nepooblaščenim dostopom.

 

POPOLNOST PODATKOV

Sprejemamo potrebne ukrepe, da bi zagotovili, da so zbrani osebni podatki primerni za namene, za katere jih
bomo uporabljali, da so podatki zanesljivi ter da so pravilni, popolni in aktualni. V nekaterih primerih se bomo
morda morali zanesti na uporabnike, da nam posredujejo osebne podatke in skrbijo, da so pravi. Če vam naše
storitve omogočajo upravljanje podatkov, ste sami odgovorni za posodabljanje in pravilnost svojih
posredovanih podatkov.
 

SHRANJEVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke hranimo toliko časa, koliko to določa trenutna zakonodaja, oziroma koliko časa jih
potrebujemo za namene, za katere podatke obdelujemo. Osebne podatke bomo izbrisali, ko jih ne bomo več
potrebovali, oziroma najkasneje do izteka najdaljšega roka za shranjevanje, ki ga določa trenutna zakonodaja.